ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ

Μοιράσου το άρθρο!

 

ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1910

Εργατικής Πρωτομαγιάς 6 – Τηλέφωνο 2410 250708, FAX 2410 257758

Τι ισχύει για την ασφάλιση των μακροχρόνια ανέργων

Με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.2874/2000 δόθηκε η δυνατότητα στους μακροχρόνια ανέργους-ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ να συνεχίσουν προαιρετικά την ασφάλισή τους για τη συμπλήρωση των χρονικών προϋποθέσεων για θεμελίωση δικαιώματος πλήρους σύνταξης γήρατος.

Δικαιούχοι προϋποθέσεις:

Δικαιούχοι είναι οι ασφαλισμένοι α) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και β) των Ταμείων Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών, οι οποίοι είναι ασφαλισμένοι για κύρια σύνταξη στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, εφόσον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Είναι άνεργοι επί τουλάχιστον 12 συνεχείς μήνες και κατέχουν κάρτα ανεργίας ανανεούμενη ανά μήνα
  • Έχουν συμπληρώσει το 60ο έτος οι άνδρες και το 55ο οι γυναίκες. Ειδικά για τους ασφαλισμένους κατά τον ΚΒΑΕ ως όρια ηλικίας ορίζονται το 55ο για τους άνδρες και το 50ο για τις γυναίκες.
  • Κατά την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση δεν πρέπει να είναι ασφαλιστικά ανάπηροι σε ποσοστό 67% και άνω.
  • Ο υπολειπόμενος χρόνος για τη συμπλήρωση του ελάχιστου αριθμού ασφάλισης για τη θεμελίωση πλήρους συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή ΕΤΕΑΜ να μην υπερβαίνει τα 5 χρόνια (1.500 ημέρες).

Δικαιολογητικά:

  • Αίτηση του ανέργου στο Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του τόπου κατοικίας του.
  • Ασφαλιστικά Βιβλιάρια του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή και άλλων φορέων και σε περίπτωση έλλειψής τους, απόφαση ή βεβαίωση των φορέων για τον χρόνο ασφάλισης σ’ αυτούς.
  • Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86 ότι ο αιτών δεν έχει άλλο χρόνο ασφάλισης εκτός αυτού που περιέχεται στα προσκομισθέντα βιβλιάρια ή τις βεβαιώσεις άλλων φορέων.
  • Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι ο αιτών είναι εγγεγραμμένος στα Μητρώα του επί ένα συνεχές 12μηνο πριν την υποβολή της αίτησής του για υπαγωγή στην παρούσα προαιρετική, ότι κατέχει κάρτα ανεργίας ανανεούμενη ανά μήνα και πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 10 του ν. 2874/2000.

Καταβολή των εισφορών: Οι εισφορές καταβάλλονται όχι από τους ασφαλισμένους αλλά, εξ ολοκλήρου από τον “Λογαριασμό για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση” (ΛΑΕΚ) του ΟΑΕΔ.