Αμοιβή 28ης Οκτωβρίου

Μοιράσου το άρθρο!

Η 28η Οκτωβρίου είναι μία από τις 6 εξαιρέσιμες αργίες αλλά έχει χαρακτήρα προαιρετικής, όσο αφορά για την αμοιβή της παραπάνω αργίας έχουν ισχύ τα των εξαιρέσιμων αργιών που αναλύσαμε παραπάνω. Αν η επιχείρηση λειτουργήσει και οι μισθωτοί δεν προσέλθουν αδικαιολόγητα στην εργασία τους, δεν δικαιούνται να λάβουν το ημερομίσθιό τους ή το 1/25 του μηνιαίου μισθού τους.