Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης , τι ισχύει μέχρι σήμερα

Μοιράσου το άρθρο!

ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΓΣΕΕ          ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1910

Εργατικής Πρωτομαγιάς 6 Λάρισα – Τηλέφωνο  2410 250708, FAX 2410 257758

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 18/9/2015

Το Εργατικό Κέντρο Λάρισας, λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος πολλών εργαζομένων σχετικά με τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, ενημερώνει για το τι ισχύει μέχρι σήμερα, διότι μετά τις εκλογές θα υπάρξει νέο πιο βάρβαρο αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο, το οποίο πρέπει να αντιπαλέψουμε.

ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ν. 4093/2012)

I. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

1. Οι νέες διατάξεις περί συνταξιοδότησης λόγω γήρατος δεν επηρεάζουν τους ασφαλισμένους οι οποίοι είχαν θεμελιώσει ή κατοχυρώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι τις 31.12.2012.

Θεμελιωμένο δικαίωμα συνταξιοδότησης υφίσταται όταν οι ασφαλισμένοι έχουν συμπληρώσει μέχρι τις 31.12.2012 τόσο την ηλικία όσο και τον απαιτούμενο κατά περίπτωση αριθμό ημερών ασφάλισης, δηλαδή μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμά τους και να λάβουν πλήρη ή μειωμένη σύνταξη οποτεδήποτε.

Κατοχυρωμένο δικαίωμα συνταξιοδότησης υφίσταται όταν οι ασφαλισμένοι έχουν συμπληρώσει μέχρι τις 31.12.2012 την κρίσιμη κατά περίπτωση προϋπόθεση (ηλικία ή ημέρες ασφάλισης) προκειμένου να συνταξιοδοτηθούν στην ηλικία και με το χρόνο ασφάλισης που απαιτεί η νομοθεσία (Ν. 3863/2010) κατά το έτος αυτό.

2. Επίσης, δεν επηρεάζονται οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος των εξής κατηγοριών:

Ασφαλισμένοι με αναπηρία 67% και άνω (τυφλοί, παραπληγικοί-τετραπληγικοί, νεφροπαθείς, αιμορροφιλικοί, πάσχοντες από σκλήρυνση κατά πλάκας κ.λπ.), που έχουν συμπληρώσει  οποτεδήποτε 4.050 ημέρες ασφάλισης, χωρίς όριο ηλικίας.

Γονείς, σύζυγοι, αδελφοί αναπήρων, που έχουν συμπληρώσει οποτεδήποτε 7.500 ημέρες ασφάλισης, χωρίς όριο ηλικίας.

Μητέρες και χήροι πατέρες ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία τέκνων, που έχουν συμπληρώσει οποτεδήποτε  5.500 ημέρες ασφάλισης και την ηλικία των 50 ετών για μειωμένη σύνταξη και των 55 ετών για πλήρη σύνταξη.

Οι ενταχθέντες σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας δημόσιοι υπάλληλοι, ασφαλισμένοι σε φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, οι ασφαλισμένοι στο ΝΑΤ.

II. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Οι ασφαλισμένοι που επηρεάζονται από τις νέες ρυθμίσεις είναι:

  1. Αυτοί των οποίων οι συνταξιοδοτικές διατάξεις είχαν τροποποιηθεί με το ν. 3863/2010, οι οποίοι κατοχυρώνουν από 1.1.2013 και μετά συνταξιοδοτικό δικαίωμα.

Γι’ αυτούς, από 1.1.2013 απαιτούνται οι ημέρες ασφάλισης και το όριο ηλικίας που θα ίσχυαν από 1.1.2015, σύμφωνα με το ν.3863/2010, και παράλληλα προστίθενται 2 έτη στο όριο ηλικίας.

  1. Οι ασφαλισμένοι οι οποίοι δεν είχαν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι την 31/12/2012.
  2. Ασφαλισμένοι για πρώτη φορά από την 1.1.1993 και μετά
  3. Άνδρες ασφαλισμένοι με 4.500 ημέρες εργασίας οι οποίοι μέχρι 31.12.2012 είχαν όριο ηλικίας για πλήρη σύνταξη τα 65 έτη και για μειωμένη τα 60 έτη.
  4. Όσοι υπάγονται σε ειδικές κατηγορίες, ανάλογα με την ειδικότητά τους. Δηλαδή:  Οικοδόμοι, Προσωπικό Ο.Τ.Α, Ηθοποιοί, Μουσικοί, Χορευτές, Εργαζόμενοι σε υπόγειες στοές, Άνδρες ασφαλισμένοι στον ΚΒΑΕ (που ελάμβαναν πλήρη σύνταξη σε ηλικία 60 ετών με 4.500 ημέρες εργασίας, από τις οποίες 3.600 ημέρες ασφάλισης στον ΚΒΑΕ), Ασφαλισμένοι νέων ασφαλιστικών περιοχών & επαγγελματικών κατηγοριών, Εργαζόμενοι σε αεροπορικές επιχειρήσεις, για τους οποίους τα νέα όρια ηλικίας απεικονίζονται στους πίνακες της εγκυκλίου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-Ο6Υ).

Στις ανωτέρω κατηγορίες 2-5 από 1.1.2013 προστίθενται 2 έτη στα όρια ηλικίας που ισχύουν την 31.12.2012.

Επισημαίνεται ότι η κατοχύρωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος κατά περίπτωση δεν προϋποθέτει καμία εκ των προτέρων ενέργεια των ασφαλισμένων (π.χ. κατάθεση αίτησης), διότι το στοιχείο της κατοχύρωσης ελέγχεται από τις υπηρεσίες συντάξεων κατά το χρόνο που εξετάζεται το αίτημα συνταξιοδότησης και προκύπτει από το ασφαλιστικά στοιχεία. Η αίτηση για την αναγνώριση πλασματικού χρόνου ασφάλισης, υποβάλλεται οποτεδήποτε πριν την αίτηση για συνταξιοδότηση ή και ταυτόχρονα με αυτήν.

 

Β. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ)

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 1.1.1993

 

ΑΝΔΡΕΣ (πλήρης σύνταξη)

ΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 65ου ΕΤΟΥΣ

ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ

Έως 31.12.2012

4.500

65

Από 1/1/2013

4.500

67

ΑΝΔΡΕΣ (μειωμένη σύνταξη)*

ΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 60ού ΕΤΟΥΣ

ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ

Έως 31.12. 2012

4.500

60

Από 1/1/2013

4.500

62

ΓΥΝΑΙΚΕΣ (πλήρης σύνταξη)

ΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 60ού ΕΤΟΥΣ

ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ

2010

4.500

60

2011

4.500

61

2012

4.500

62

2013

4.500

67

ΣΗΜ. Οι ασφαλισμένες που είχαν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για λήψη μειωμένης σύνταξης μέχρι  31/12/2010, διατηρούν το δικαίωμα λήψης πλήρους σύνταξης στο 60ό έτος της ηλικίας τους.

 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ (μειωμένη σύνταξη)*

ΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ 55ου ΕΤΟΥΣ

ΗΜΕΡΕΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΟΡΙΑ

ΗΛΙΚΙΑΣ

2010

4.500

55

2011

4.500

56

2012

4.500

57

2013

4.500

62

 

  • Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση μειωμένης σύνταξης είναι η συμπλήρωση τουλάχιστον 100 ημερών εργασίας κάθε χρόνο την πενταετία πριν από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης. Η μείωση ανέρχεται σε 1/200 για κάθε μήνα που λείπει μέχρι τη συμπλήρωση του απαιτούμενου ορίου ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης.

 

ΑΝΔΡΕΣ – ΓΥΝΑΙΚΕΣ (πλήρης σύνταξη)

ΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 10.500 Η.Ε

ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ

ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ

2010

10.500

58

2011

10.800

58

2012

11.100

59

2013

12.000

62

ΑΝΔΡΕΣ- ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 10.500 Η.Ε

(7.500 ΒΑΡΕΑ)

ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ

ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΠΛΗΡΗΣ     ΜΕΙΩΜΕΝΗ

2010

10.500

(7.500 ΒΑΡΕΑ)

55   –   53

2011

10.500

(7.500 ΒΑΡΕΑ)

55,9 μήνες – 53,9 μήνες

2012

10.500

(7.500 ΒΑΡΕΑ)

56,6 μήνες – 54,6 μήνες

2013

10.500

(7.500 ΒΑΡΕΑ)

60,9 μήνες – 58,9 μήνες

2014

10.500

(7.500 ΒΑΡΕΑ)

61,6 μήνες – 59,6 μήνες

2015

10.500

(7.500 ΒΑΡΕΑ)

62  –  20

 

ΑΝΔΡΕΣ (πλήρης σύνταξη)

ΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 10.000 Η.Ε

ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ

2010

10.000

62

2011

10.000

63

2012

10.000

63 & 6 μήνες

2013

10.000

67

ΑΝΔΡΕΣ (μειωμένη σύνταξη)*

 

ΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 10.000 Η.Ε

ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ

2010

10.000

60

2011

10.000

60

2012

10.000

60

2013

10.000

63

 

  • Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση μειωμένης σύνταξης είναι η συμπλήρωση τουλάχιστον 100 ημερών εργασίας κάθε χρόνο την πενταετία πριν από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης. Η μείωση ανέρχεται σε 1/200 για κάθε μήνα που λείπει μέχρι τη συμπλήρωση του απαιτούμενου ορίου ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης. Για τη χορήγηση σύνταξης με αυτή τη διάταξη, δεν μπορεί να γίνει χρήση των πλασματικών χρόνων του άρθρου 40 του Ν. 3996/2011 (ΓΕ: Σ40/97/23- 4-13), παρά μόνο αυτών του αρθ. 40 του Ν.2084/92 (εγκ.32/93)

 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ (πλήρης σύνταξη)

ΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 10.000 Η.Ε

ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΓΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

2010

10.000

57

55

2011

10.000

58

56

2012

10.000

58 και 6 μήνες

56 και 6 μήνες

2013

10.000

62

60

 

ΑΝΔΡΕΣ (πλήρης σύνταξη)

 

ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΗΛΙΚΙΑ

4.500 από τις οποίες 3.600 σε βαρέα και ανθυγιεινά και απ’ αυτές 1.000 την τελευταία 13ετία πριν από την συμπλήρωση του ορίου ηλικίας ή την αίτηση συνταξιοδότησης

62

Σημείωση: Οι ασφαλισμένοι οι οποίοι μέχρι την 31/12/2012 είχαν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα επειδή είχαν σωρευτικά όλες τις προϋποθέσεις, διατηρούν ως όριο ηλικίας τα 60 έτη.

 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ (πλήρης σύνταξη)

ΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 4.500 Η.Ε

(3.600 ΣΤΑ ΒΑΡΕΑ)

ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ

2010

4.500/3.600 ΒΑΕ

55

2011

4.500/3.600 ΒΑΕ

56

2012

4.500/3.600 ΒΑΕ

57

2013

4.500/3.600 ΒΑΕ

62