Ενημερωτικό σημείωμα για το Δώρο Χριστουγέννων

Μοιράσου το άρθρο!

Οι μισθωτοί που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα με οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας (αορίστου ή ορισμένου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης), δικαιούνται Δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα. (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε έτους 2010).

Το δώρο Χριστουγέννων για τον αμειβόμενο μισθωτό με μηνιαίο μισθό, αποτελείται από 1 μισθό εφόσον απασχολήθηκε από 1 Μαΐου μέχρι 31 Δεκεμβρίου του έτους και από 25 ημερομίσθια στον αμειβόμενο με ημερομίσθιο για το παραπάνω χρονικό διάστημα.

Αν η εργασία στον χρόνο που πέρασε ήταν μικρότερης διάρκειας αυτής του Μαΐου – Δεκεμβρίου, τότε ο εργαζόμενος λαμβάνει αναλογία δώρου που υπολογίζεται ως εξής: 2/25 του μισθού ή 2 ημερομίσθια για κάθε 19 μέρες εργασίας. Για διάστημα εργασίας και μικρότερο των 19 ημερών ο εργαζόμενος δικαιούται αναλογία δώρου.

Ως χρόνος εργασίας θεωρείται και αυτός που ο εργαζόμενος απουσίαζε νόμιμα από την εργασία του λόγω άδειας, άδειας μητρότητας ή τριήμερη άδεια ασθένειας. Η ενδεχόμενη υπόλοιπη άδεια ασθένειας δεν υπολογίζεται στο χρόνο υπολογισμού του δώρου, εφόσον δεν καταβάλλεται γι’ αυτή επίδομα ασθένειας από τον εργοδότη αλλά από τον ασφαλιστικό φορέα.

Ο υπολογισμός του ποσού του δώρου γίνεται στη βάση των αποδοχών που καταβάλλονται στον μισθωτό κατά τη 10 η Δεκεμβρίου. Αν η εργασιακή σχέση έχει λυθεί νωρίτερα, λαμβάνεται υπόψη η τελευταία ημέρα εργασίας.

Ως μισθός ή ημερομίσθιο θεωρείται γενικά το σύνολο των τακτικών αποδοχών που λαμβάνει ο εργαζόμενος σε τακτικά ή σε ορισμένα διαστήματα του χρόνου (υπερωρίες, υπερεργασίες, αμοιβή για εξαιρέσιμες ημέρες, νυχτερινά αλλά και άλλες παροχές σε χρήμα ή είδος, καθώς και το επίδομα τακτικής άδειας που υπολογίζεται με συντελεστή στο δώρο 0,041666).

  • Για τους εργαζόμενους με μερική απασχόληση το δώρο υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές τους, όπως και του εργαζόμενου με πλήρη απασχόληση.
  • Για τους ωρομίσθιους εργαζόμενους ο υπολογισμός του δώρου γίνεται ως εξής. Διαιρείται ο αριθμός των αποδοχών που έλαβε ο εργαζόμενος από 1/5 – 31/12 με τον αριθμό των ημερών που εργάσθηκε στο διάστημα αυτό. Επί του ποσού αυτού υπολογίζεται ο αριθμός των ημερομισθίων που αναλογούν στον εργαζόμενο.
  • Όσοι εργάζονται εκ περιτροπής, δηλαδή λιγότερες ημέρες από 5 ημέρες την εβδομάδα ή 6 για όσους εργάζονται επί 6ήμερο, δικαιούνται δώρο που αντιστοιχεί σε 1 ημερομίσθιο για κάθε 8 ημερομίσθια που πραγματοποίησε κατά τη χρονική αυτή περίοδο Μαΐου – Δεκεμβρίου.

 

Το Δώρο Χριστουγέννων καταβάλλεται το αργότερο μέχρι 21 Δεκεμβρίου του έτους, και  υπόκειται σε κρατήσεις.

Απαγορεύεται η καταβολή του σε είδος κάθε μορφής.

Σε περίπτωση που δεν καταβληθεί το Δώρο Χριστουγέννων μέχρι την παραπάνω ημερομηνία, ο εργαζόμενος έχει δικαίωμα να προσφύγει ο ίδιος ή μέσω του σωματείου του στην Επιθεώρηση Εργασίας, προκειμένου να συνταχθεί μηνυτήρια αναφορά και διαβιβαστεί στον Εισαγγελέα αλλά και στο Αστυνομικό Τμήμα για την άσκηση δίωξης κατά του εργοδότη με αυτόφωρη διαδικασία.

Εργαζόμενοι και σωματεία μπορούν να υποβάλουν κατευθείαν μήνυση σε Αστυνομικό Τμήμα και να ζητήσουν τη δίωξη του εργοδότη με την αυτόφωρη διαδικασία (μέσα σε 48 ώρες).

Συμφωνία για μη καταβολή δώρου ή παραίτηση του εργαζόμενου από το δικαίωμα δώρου είναι άκυρη.

Το Εργατικό Κέντρο Ν. Λάρισας καλεί όλα τα Πρωτοβάθμια Σωματεία  να πρωτοστατήσουν στους χώρους δουλειάς και να οργανώσουν την παρέμβασή σε περίπτωση μη καταβολής του Δώρου Χριστουγέννων.

Οι εργαζόμενοι μπορούν να έρχονται άμεσα σε επαφή με τα σωματεία τους και το ΕΚΝΛ στο τηλέφωνο 2410250708.

 

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ