Δώρο Χριστουγέννων τι ισχύει

Μοιράσου το άρθρο!

ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

Δελτίο Τύπου   13/12/2017

Μόνο σε χρήμα και μέχρι της 21η Δεκεμβρίου το δώρο Χριστουγέννων

      Το Εργατικό Κέντρο Ν. Λάρισας, ενημερώνει ότι το δώρο Χριστουγέννων πρέπει να καταβληθεί το αργότερο μέχρι την 21η Δεκεμβρίου 2017. Τα δώρα εορτών σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να καταβληθούν σε είδος, αλλά μόνο σε χρήμα.

Διευκρινίζεται ότι προϋπόθεση καταβολής στο ακέραιο του δώρου Χριστουγέννων 2017 είναι η ύπαρξη εργασιακής σχέσης του μισθωτού στο χρονικό διάστημα από 1 Μαΐου 2017 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2017. Αν η σχέση εργασίας διήρκησε μικρότερο χρονικό διάστημα, τότε ο μισθωτός δικαιούται ποσό ίσο με 2/25 του μηνιαίου μισθού ή δύο ημερομίσθια, για κάθε 19 ημερολογιακές ημέρες εργασιακής σχέσης.

Βάση υπολογισμού του δώρου αποτελούν οι καταβαλλόμενες αποδοχές μισθού ή ημερομισθίου της 10ης ημέρας Δεκεμβρίου. Για τους μισθωτούς των οποίων η σχέση εργασίας λύθηκε προ της 10ης ημέρας μηνός Δεκεμβρίου, λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές της ημέρας λύσης της σχέσης.

      Το δώρο Χριστουγέννων δικαιούνται, από τις κείμενες διατάξεις, όλοι όσοι παρέχουν εξαρτημένη εργασία, ανεξαρτήτως της ύπαρξης ή του κύρους σύμβασης εργασίας.

      Σε περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής του δώρου Χριστουγέννων, οι εργαζόμενοι να απευθύνονται: στο Εργατικό Κέντρο Λάρισας, (Εργατικής Πρωτομαγιάς 6 – Τηλέφωνο 2410 250708, FAX 2410 257758 email: ergkelar@otenet.gr) στα σωματεία τους και στην Επιθεώρηση Εργασίας, ώστε να υποβληθεί μήνυση και να κινηθεί αυτόφωρη διαδικασία. Επίσης μπορούν να κάνουν ανώνυμα τις καταγγελίες τους στο τηλέφωνο 15512.