Τί είναι το Π.Α.ΜΕ.

Μοιράσου το άρθρο!

Τι είναι το Π.Α.ΜΕ.

Το ΠΑΜΕ είναι Συνδικαλιστικό Μέτωπο. Είναι ανοιχτό, δημοκρατικό, ενωτικό και επιδιώκει να έχει στις γραμμές του τις πιο ζωντανές, αγωνιστικές δυνάμεις του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος. Έχει πανελλαδικά χαρακτηριστικά και ρίχνει το βάρος του σε όλους, χωρίς εξαίρεση, τους χώρους και τους κλάδους παραγωγής, του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα.
Ιδρύθηκε στις 3 Απρίλη 1999, από την Πανελλαδική Συνδιάσκεψη που έγινε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, με τη συμμετοχή 230 πρωτοβάθμιων Σωματείων, 18 κλαδικών και περιφερειακών οργανώσεων και 2.500 εκλεγμένων συνδικαλιστών. Από το 1999 ως το 2004 έχει πραγματοποιήσει δύο (2) Πανελλαδικές Συνδιασκέψεις.
Στο ΠΑΜΕ συμμετέχουν τα πιο δραστήρια Συνδικάτα της Ελλάδας. Είναι εκείνες οι οργανώσεις που ακολουθούν τον ταξικό αγώνα και αγωνίζονται για να σταματήσει η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο.

Οι πιο μεγάλες Συνδικαλιστικές Οργανώσεις ανήκουν στο ΠΑΜΕ. (Οικοδόμοι, Κλωστοϋφαντουργοί, κ.λ.π.)
Στο ΠΑΜΕ υπάρχουν στελέχη με διαφορετικές ιδεολογικές και πολιτικές απόψεις. Υπάρχουν κομμουνιστές, σοσιαλδημοκράτες, ανεξάρτητοι, άλλοι αριστεροί και προοδευτικοί παράγοντες του συνδικαλιστικού κινήματος. Κοινή συμφωνία αυτών των δυνάμεων είναι να ακολουθούν τη γραμμή του Αγώνα, απέναντι στο κεφάλαιο, την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Κυβέρνηση. Να είναι αντίπαλοι στον Ιμπεριαλισμό και στους πολέμους του.
Στο ΠΑΜΕ συμμετέχουν Ομοσπονδίες εργατών, υπαλλήλων και συνταξιούχων, Εργατικά Κέντρα, πρωτοβάθμια Σωματεία, εκλεγμένα συνδικαλιστικά στελέχη, Επιτροπές Αγώνα εργατοϋπαλλήλων και Συντονιστικές Επιτροπές.

Το ΠΑΜΕ από το 2000 είναι μέλος της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας (ΠΣΟ).

Οι σκοποί του Π.Α.ΜΕ. είναι

  1. H υπεράσπιση των δικαιωμάτων και των κατακτήσεων της Εργατικής Τάξης από τις αντεργατικές πολιτικές των Κυβερνήσεων, του Κεφαλαίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  2. Η υπεράσπιση της πάλης του λαϊκού κινήματος για την εθνική ανεξαρτησία, την ειρήνη, την φιλία και την αλληλεγγύη απέναντι στον Ιμπεριαλισμό, τα Μονοπώλια και τις Πολυεθνικές.
  3. Η προβολή και διάδοση των αρχών της ηθικής και της αγωνιστικής κουλτούρας στις γραμμές του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος.
  4. Η ενίσχυση της γραμμής της ταξικής πάλης και του αγώνα, σαν βασικά εργαλεία διεκδίκησης λύσεων στα άμεσα, μεσοπρόθεσμα και στρατηγικά ζητήματα της εργατικής τάξης μέχρι την απελευθέρωσή της.
  5. Η συνεργασία και ο συντονισμός με τη φτωχή αγροτιά και τους επαγγελματοβιοτέχνες αφού τα συμφέροντά τους προσεγγίζουν τα συμφέροντα και τις επιδιώξεις της Εργατικής Τάξης.
  6. Η συνεργασία και η ανάπτυξη σχέσεων και στενών δεσμών με συνδικαλιστικές οργανώσεις και κινήματα στην Ευρώπη και στον κόσμο που κινούνται και αποδέχονται την αρχή της ταξικής πάλης.
  7. Η αποκάλυψη του ρόλου του κυβερνητικού και εργοδοτικού συνδικαλισμού, η ρήξη και η σύγκρουση με τη γραμμή της υποταγής, της συναίνεσης και της συνδιαχείρισης που αποδυναμώνουν τα συνδικάτα και τα καθιστούν συνένοχα των πολιτικών που εφαρμόζονται σε βάρος των λαϊκών στρωμάτων.

Το εκτελεστικό όργανο του ΠΑΜΕ είναι η Εκτελεστική Γραμματεία που έχει την επιτελική ευθύνη, το συντονισμό, την καθοδήγηση και τον έλεγχο της δουλειάς σε καθημερινή βάση. Συνέρχεται μια φορά το μήνα και έκτακτα όποτε κριθεί αναγκαίο. Οι αποφάσεις της Εκτελεστικής Γραμματείας λαμβάνονται με την αρχή της ομοφωνίας. Έχει 22 μέλη και κάθε 3 χρόνια συγκαλεί την Πανελλαδική Συνδιάσκεψη, στη διάρκεια της οποίας γίνεται ο απολογισμός και αποφασίζονται οι κατευθυντήριες γραμμές για τη δράση του ΠΑΜΕ. Η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη είναι το κορυφαίο όργανο του ΠΑΜΕ.
Η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη αναδεικνύει την Πανελλαδική Συντονιστική Επιτροπή που απαρτίζεται από 75 μέλη και έχει την ευθύνη για την πορεία του ΠΑΜΕ. Συνέρχεται σε τακτά χρονικά διαστήματα που δεν μπορεί να ξεπερνούν τους 5 μήνες.
Το ΠΑΜΕ έχει συγκροτήσει Γραμματεία Διεθνών Σχέσεων, Γραμματεία Γυναικών, Γραμματεία Νεολαίας, Γραμματεία Ανέργων, Γραμματεία Πολιτισμού, Γραμματεία Υγιεινής, Γραμματεία Ασφάλειας, Γραμματεία Επαγγελματικής Κατάρτισης και Γραμματεία Οικονομικών Μεταναστών.

Οι αγώνες του ΠΑΜΕ

Μέχρι σήμερα το ΠΑΜΕ έχει προκηρύξει μόνο του τρείς (3) μεγάλες Πανελλαδικές Πανεργατικές Απεργίες. Έχει πρωτοστατήσει σε δεκάδες άλλες απεργιακές και άλλες κινητοποιήσεις σε όλους τους βασικούς κλάδους παραγωγής. Έχει σημαντική δράση στην Ελλάδα και στην Ευρώπη (Γένοβα, Γενεύη, Βρυξέλλες, Σεβίλλη, Πράγα, Πόρτο κ.λ.π.). Έχει προχωρήσει σε πολλές μεγάλες διαδηλώσεις και πορείες διαμαρτυρίας. Έχει οργανώσει καταλήψεις σε Υπουργεία και δημόσια κτίρια. Η πλούσια δράση του έχει εκφραστεί και μέσα από Διεθνιστική Αλληλεγγύη προς τους λαούς που αγωνίζονται για τα δικαιώματά τους. Στηρίζει τον Αγώνα των Οικονομικών Μεταναστών.
Το ΠΑΜΕ είναι σε κόντρα με τη Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος γιατί αυτή ακολουθεί πορεία Εργοδοτικού και Κυβερνητικού Συνδικαλισμού .
Η μεγάλη πλειοψηφία της Εργατικής Τάξης της Ελλάδας ανεξάρτητα από φύλο, θρησκεία, γλώσσα και ιδεολογικές προτίμηση βλέπει με εμπιστοσύνη το ΠΑΜΕ και στηρίζει τις πρωτοβουλίες του.
Δεκάδες στελέχη του έχουν δικαστεί και καταδικαστεί σε πολύμηνες φυλακίσεις γιατί πρωτοστάτησαν και πρωτοστατούν στους αγώνες της Εργατικής Τάξης.